Společnost MELIN, s.r.o. byla založena v roce 1994 a je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33284.
Firma se zabývá poskytováním služeb jednotlivým osobám i různým právním subjektům.
Zpočátku šlo o služby zaměřené na opravárenství, hlavně zemědělské techniky, kovoobráběni, zámečnictví, truhlářství, odvoz odpadních vod a nyní je společnost rozšířena o poskytování zahradnických služeb. Každou
z těchto služeb, kterou Vám můžeme nabídnout, vykonávají v daném oboru vyškolení a plně kvalifikovaní lidé.
Od počátku založení je společnost známa svou kvalitou a příznivou cenou k spokojenosti zákazníka.
O to se snažíme i nadále, a proto se nabízené služby snažíme neustále vylepšovat.
Přesvědčte se o tom i vy, věříme, že Vás nezklameme.
Těšíme se s Vámi na novou nebo další spolupráci.

S pozdravem

Koštíř Zdeněk, jednatel společnosti